Časopisni praktikum

Pri predmetu Časopisni praktikum študentke in študenti prenašajo v prakso znanje, pridobljeno pri predmetih iz nižjih letnikov. Skupaj z zunanjimi predavatelji spoznavajo posamezne faze procesa ustvarjanja kakovostnih novinarskih besedil na različnih vsebinskih področjih (od ideje do končnega izdelka), pa tudi organizacijo in delitev dela v medijskih hišah.

Folklora ni samo za kmete

Šah-mat popularnim športom