Radio kot zvočna kulisa

Televizijski snemalec

Petkov poklic

video

Televizijska reportaža

video

Televizijski grafik

Televizijski intervju

Komercialni radio

video

Televizijska vest in izjava

Radio in kultura

video

Tretja razvojna os