Radio v digitalni dobi

Prispevek govori o izzivih radijske sfere v času množičnih komunikacij in odgovarja na vprašanja ali internet pripomore k radiu kot mediju v digitalni dobi, ali ga ravno ta zaradi svoje obširnosti zavira.

Nel Daugul

Nikola Cava Kail Popović