Zapiranje študentskih domov v času koronavirusa

NAPOVED:

Študentski domovi so na podlagi vladnega odloka o začasni prepovedi zbiranja v izobraževalnih ustanovah zaprti že dobra dva meseca in pol. Skoraj 10.000 študentov je 24. oktobra dobilo sporočilo, da se morajo do konca naslednjega dne izseliti. Študentski domovi so, če upoštevamo še zaprtje lansko pomlad, tako zaprti drugič, odkar obstajajo.

V domovih so smeli ostati le tisti, ki imajo v študentskem domu prijavljeno stalno prebivališče, študentske družine ter tuji študenti in gostujoči profesorji, ki se zaradi varnostnih razmer niso mogli vrniti v kraj stalnega bivališča.

To je končni prispevek pri predmetu Televizijski praktikum avtoric Žane Erznožnik, Ajde Kus in Eve Peserl.