Kje je sodobni ples v nacionalnem kulturnem modelu?

Februarja letos so na Ministrstvu za kulturo predstavili nov nacionalni kulturni model. Kulturni model ali dolgoročni finančni in državni plan na področju kulture za obdobje 2018-2025 prinaša očitne spremembe predvsem na področju sodobne neinstitucionalne umetnosti, kamor spada tudi sodobni ples. Kljub stoletni tradiciji, ki jo ima sodobni ples v Sloveniji, je ta že vse od ustanovitve nacionalne države marginaliziran, postavljen po “umetniški hierarhični lestvici” zaradi svoje abstraktnosti, institucionalne ne-uniformnosti na dno. Marginalizacija se s kulturnim (nacionalnim) modelom še potencira, saj ta fokus usmerja zgolj na institucionalno umetnost, ki pa je, kot pravi minister Anton Peršak, le ta tista, ki je v nacionalnem interesu.

Novinarka: Nina Žnidaršič

Snemalki: Maruša Lubej in Maja Pavlin