Vse o lokalnih radih

https://soundcloud.com/lan-hostnik/prezivetje-lokalnega-radia-v-medijskem-prostoru

Lokalni radijski program je program, ki pokriva območje ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokriva območje, ki s prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokriva območja, na katerih živi največ 10 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije in ima v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije (Zakon o medijih – ZMed-UPB1, 2006, 77. člen). Programske vsebine lokalnih radijskih programov so namenjene zagotavljanju objektivnega in nepristranskega obveščanja prebivalcev lokalnih ali drugih skupnosti o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo. Na lokalnem radiu morajo uravnoteženo  zastopati vse interese v dani lokalni  skupnosti in predstavljati izvirne produkcije slovenskih avdiovizualnih ali radiofonskih avtorskih del. Poleg uravnotežene zastopanosti omenjenih vsebin pa mora tak radio tudi pomagati pri razvoju kulture in ohranjanju kulturne dediščine, pri izobraževanju, spodbujanju dialoga in sožitja med ljudmi ter negovanju kulture govora in izražanja (Zakon o medijih – ZMed-UPB1, 2006, 78. člen). Lokalni radio lahko pridobi status nepridobitnega programa posebnega pomena. Ta status podeljuje Ministrstvo za kulturo po predhodnem mnenju Sveta za raidodifuzijo. Poleg tega statusa pa lahko pridobijo tudi status programa posebnega pomena (status PPP). Status PPP prinaša določene prednosti, saj so tovrstnim programom za razvijanje in sofinanciranje programskih vsebin zagotovljena sredstva v okviru proračunskih sredstev za medije (AKOS, 2004).

Po Hubbardovem mnenju (Hubbard, 2010, str. 410) bi moralo biti temeljno načelo lokalnih radijskih postaj to, da promovirajo lokalizem, saj ta omogoča raznolikost in konkurenčnost radijev. Radio Univox iz Kočevja sledi omenjenemu temeljnemu načelu, saj je nastal kot posledica dolgoletnih želja prebivalcev južnega dela Slovenije, ki zaradi zgodovinskih dejstev (v času Jugoslavije je bilo tam zaradi možnosti napada Sovjetske zveze zaprto vojaško območje) nikoli niso smeli imeti lokalne radijske postaje. Radio Univox sedaj prebivalcem lokalnih skupnosti v južni Sloveniji omogoča posredovanje hitrih in aktualnih informacij o gospodarskih, političnih, kulturnih, verskih, športnih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo.

Avtorja: Lan Hostnik in Vita Vlašič

Glasba: Free Music Archive