Vetrna energija: Neizkoriščen potencial

V Sloveniji imamo 19 velikih hidroenergetskih objektov, ki predstavljajo 89,8 % vse energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Vetrna energija, ki jo pridobivamo iz dveh vetrnic, pa predstavlja le 0,1 % pridobljene energije. Kakšna je prihodnost vetrnic in vetrne enrgije v Sloveniji?

Pripravile Marja Lotrič, Ana Maretić in Ajda Novak.