Šport in vojna

Multimedijski opus Šport in vojna Jošta Franka poizkuša vizualizirati podobe spektakla nogometnih tekem, ki so vedno bližje podobam vojne.

Avtor je za prispevek, ki je nastal pri predmetu Specializirano novinarstvo (izredna izvedba v študijskem letu 2015/16) prejel nagrado Katedre za novinarstvo.