Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani več kot pet desetletij usposoblja študentke in študente za samostojno delo v novinarskih uredništvih. Med študijem ti namreč (1) oblikujejo celovit analitični, jezikovni in tehničnoveščinski aparat za praktično novinarsko delo za tisk, radio, televizijo in digitalne platforme, (2) usvojijo politološka, sociološka, kulturološka, komunikološka in pravna znanja za razumevanje in pojasnjevanje aktualnih družbenih problemov ter (3) prek praktikumov in strokovnih praks pridobijo prve novinarske izkušnje in vzpostavijo vezi poklicnega sodelovanja po opravljanem študiju.

Novinarstvo na FDVKatedra za novinarstvo je od leta 2017 članica Evropskega združenja za izobraževanje novinarjev (EJTA – European Journalism Training Association). V EJTA je bilo konec leta 2019 vključenih že 77 evropskih institucij, ki delujejo na področju izobraževanja novinark in novinarjev, med njimi so univerze, inštituti, centri in poklicna združenja. Od pridružitve združenju EJTA članstvo prispeva k povezovanju programa in njegovih sodelavcev na mednarodni ravni ter srednje- in dolgoročno krepi načrtno delo na področju kakovosti in razvoja programa. Katedra za novinarstvo je članstvo v tem mednarodnem združenju pridobila na podlagi strokovnega obiska, ki je potrdil, da so njeni študijski programi skladni z mednarodnimi smernicami in kriteriji kakovosti.

Več informacij o študiju novinarstva na Fakulteti za družbene vede lahko najdete na fakultetni strani Katedre za novinarstvo.