Študenti programa Novinarske študije del mednarodnega projekta EUFACTCHECK

V okviru predmeta Novinarstvo in internet (nosilec: izr. prof. dr. Igor Vobič), ki je v tem študijskem letu potekal v angleškem jeziku, so študentke in študenti konceptualno spoznavali prakso preverjanja dejstev (angl. factchecking) ter skozi simulacije uredniških sestankov in delo v skupinah preverjali izjave politikov, predstavnikov javnih institucij in nevladnih organizacij ali drugih javnih osebnosti.

Delo pri predmetu je potekalo v skladu z metodologijo mednarodnega projekta EUFACTCHECK, ki povezuje več kot 20 fakultet iz 15 evropskih držav (https://eufactcheck.eu/). Projekt EUFACTCHECK izvaja evropsko združenje za izobraževanje na področju novinarstva EJTA (www.ejta.eu), ki združuje več kot 80 evropskih institucij na področju novinarskega izobraževanja (tj. univerze, inštitute, centre in poklicna združenja) in katerega članica je od leta 2017 tudi Katedra za novinarstvo.