Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je v svojem proračunu za leto 2021 ukinila postavke za sofinanciranje Radia Študent, kar bo v primeru uresničitve pomenilo konec njegovega delovanja. Katedra za novinarstvo, Katedra za medijske in komunikacijske študije, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Oddelek in Katedra za kulturologijo, Katedra za analitsko sociologijo, Katedra za tuje strokovne jezike, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Oddelek za komunikologijo ter druge sodelavke in sodelavci Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani opozarjamo, da je nadaljnje delovanje Radia Študent ključnega pomena za ohranjanje raznolikosti slovenske medijske krajine in za demokratično javno sfero. Mediji se v zadnjih letih soočajo s številnimi pritiski, zato je finančni napad na nadaljnji obstoj Radia Študent povsem nezamisljiv.

Radio Študent je ključnega pomena ne le za slovenski medijski prostor, temveč ima kot skupnostni radio s 50-letno tradicijo edinstveno vlogo tudi na evropski ravni. Novinarke in novinarji Radia Študent so bili v preteklosti večkrat nagrajenci Društva novinarjev Slovenije, edine reprezentativne novinarske stanovske organizacije. Radio Študent pogosto obravnava vprašanja, ki jih drugi mediji ne, odpira tematike, ki jih veliko drugih medijev ignorira, ter goji in razvija radijske oblike, ki zaradi svoje kompleksnosti drugod izginjajo iz radijskega etra. Radio Študent je tudi pomemben prostor novinarskega usposabljanja študentov in valilnica medijskih ustvarjalcev, ki kasneje svoje delo opravljajo v drugih slovenskih medijih in kulturnih institucijah.

Večletno zniževanje financiranja Radia Študent je mogoče dojemati le kot pritisk na njegovo nadaljnje delovanje, kar mu vedno bolj onemogoča izpolnjevanje njegovega osnovnega poslanstva. Kljub tem pritiskom, ki so bili v lanskem letu najbolj izraziti do sedaj, je Radio Študent zaradi edinstvene zdravstvene situacije okrepil svoje delovanje in za svoje novinarsko delo prejel nagrado stanovskega novinarskega društva.

V 50-ih letih svojega obstoja je moral Radio Študent preživeti številne večje politične izzive, zato je še toliko bolj nezaslišano, da se z vprašanjem nadaljnje eksistence srečuje danes. Ustanovitelja Radia Študent, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, zato pozivamo, da mu zagotovi dolgoročno stabilno financiranje, ki ga v nepredvidljivo situacijo ne bo pahnilo vsako leto znova. Le to mu lahko zagotovi neodvisno delovanje. Ustanovitelja tudi pozivamo, da financiranje radia vrne na raven, ki jo je v preteklosti že imel in mu kot tako pomembnemu mediju pritiče. Podpora Radiu Študent ne izkazuje zgolj odgovornosti do vseh nekdanjih in prihodnjih študentov, temveč je privilegij, ki prispeva k ohranjanju demokratične družbe.

dr. Jernej Amon Prodnik, Katedra za novinarstvo
dr. Sara Atanasova, Center za metodologijo in informatiko
Nela Babić
dr. Irena Bačlija Brajnik, Katedra za analizo politik in javno upravo
dr. Branko Bembič, Center za proučevanje organizacij in človeških virov
Robert Bobnič, Center za proučevanje kulture in religije
dr. Ana Bojinović Fenko, Katedra za mednarodne odnose
mag. Nina Bostič Bishop, Katedra za tuje strokovne jezike
dr. Barbara N. Brečko, Center za družboslovno informatiko
dr. Maja Bučar, Katedra za mednarodne odnose
lekt. Marijana Budeč Staničić, Katedra za tuje strokovne jezike
dr. Jožica Čehovin Zajc, Center za proučevanje organizacij in človeških virov
dr. Leonora Flis, Katedra za tuje strokovne jezike
lekt. Larisa Gabrovšek, Katedra za tuje strokovne jezike
dr. Nina Gorenc, Katedra za tuje strokovne jezike
Ajda Hedžet, Katedra za mednarodne odnose
dr. Marjan Hočevar
dr. Marko Hočevar
dr. Miroljub Ignjatović, Katedra za socialni in kadrovski menedžment
Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov
dr. Mojca Jarc, Katedra za tuje strokovne jezike
dr. Dejan Jontes, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Monika Kalin Golob, Katedra za novinarstvo
dr. Jernej Kaluža, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
dr. Tanja Kerševan Smokvina, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
dr. Mirt Komel, Katedra za kulturologijo
Jan Kostanjevec, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
dr. Jela Krečič Žižek
dr. Luka Kronegger, Center za metodologijo in informatiko
mag. Vasja Lebarič
dr. Tina Lengar Verovnik, Katedra za novinarstvo
dr. Nataša Logar, Katedra za novinarstvo
dr. Marko Lovec, Katedra za mednarodne odnose
Tinca Lukan, Center za proučevanje organizacij in človeških virov
dr. Jernej A. Lukšič, Katedra za teoretsko analitsko politologijo
dr. Breda Luthar, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Natalija Majsova, Katedra za kulturologijo
dr. Boris Mance, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
lekt. Santiago Martin, Katedra za tuje strokovne jezike
dr. Metka Mencin, Katedra za analitsko sociologijo
dr. Marko Milosavljevič, Katedra za novinarstvo
Primož Mlačnik, Katedra za kulturologijo
mag. Boštjan Mur, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Maruška Nardoni, Katedra za kulturologijo
dr. Tanja Oblak Črnič, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Mojca Pajnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Gregor Petrič, Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo
mag. Klemen Ploštajner, Raziskovalni center za strategijo in upravljanje
dr. Melita Poler, Katedra za novinarstvo
dr. Jure Požgan, Katedra za mednarodne odnose
dr. Katja Prevodnik, Center za družboslovno informatiko
dr. Maruša Pušnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije
Tanja Rener
dr. Marko Ribać, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Petra Roter, Katedra za mednarodne odnose
dr. Sašo Slaček Brlek, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
Nejc Slukan, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Slavko Splichal, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
dr. Peter Stankovič, Katedra za kulturologijo
dr. Ksenija Šabec, Katedra za kulturologijo
dr. Zlatko Šabič, Katedra za mednarodne odnose
dr. Jasmina Šepetavc, Center za proučevanje kulture in religije
Anamarija Šiša, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Metka Stare, Katedra za mednarodne odnose
dr. Alenka Švab, Katedra za analitsko sociologijo
dr. Andrej Škerlep, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Janez Štebe, Arhiv družboslovnih podatkov
dr. Karmen Šterk, Katedra za kulturologijo
dr. Ilija Tomanić Trivundža, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Niko Toš
dr. Mitja Velikonja, Katedra za kulturologijo
dr. Andreja Vezovnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije
dr. Igor Vobič, Katedra za novinarstvo
dr. Žiga Vodovnik, Katedra za teoretsko analitsko politologijo
dr. Simona Zavratnik, Katedra za analitsko sociologijo
dr. Rok Zupančič, Katedra za obramboslovje
Nina Žnidaršič, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

(prvotna izjava je bila dopolnjena s podpisniki 11. januarja 2021)