O spletni strani

Spletna stran Katedre za novinarstvo (Fakulteta za družbene vede) je postavljena na odprtokodni platformi WordPress. Za lokalizacijo platforme v slovenski jezik prostovoljno skrbi Marko Zabrežnik, ki mu pri prevajanju pomaga skupina prostovoljcev.

WordPress
WordPress

Brez prostovoljnega in neplačanega dela prosto dostopna platforma WordPress ne bi obstajala, zato se vsem udeleženim zahvaljujemo za vložen trud.

Za spletno stran smo priredili temo Newspaper avtorjev tagDiv.

Gre za neprofesionalno spletno stran, ki jo dojemamo kot živo delovno okolje, namenjeno učenju in prikazu izdelkov študentk in študentov. Zaradi tega lahko na njej prihaja tudi do tehničnih pomanjkljivosti ali napak. Le-te bomo poizkušali sproti odpravljati, vendar ni nujno, da bo to zmeraj mogoče, za kar se vam že vnaprej opravičujemo. O morebitnih napakah nas lahko obvestite na elektronski naslov novinarke[afna]novinarji.si.

Stran je namenjena predvsem objavam prispevkov študentk in študentov, ki jih pripravljajo za različne predmete v izvedbi Katedre za novinarstvo. Več o tem tukaj.