Pred vrhuncem turistične sezone že več poletij zapovrstjo primanjkuje turističnega kadra. Kljub temu, da so se na tem področju lani nekoliko zvišale plače, iz stroke svarijo, da so te še vedno prenizke, saj delavci niso plačani sorazmerno z naporom in znanjem, ki ga vlagajo v svoje delo. Potrebe po novem kadru rešujejo s pomočjo študentskega dela, premalo pa je bilo skozi leta narejene tudi promocije za privabljanje osnovnošolcev in dijakov za vpis na turistične študijske smeri.

Avtorici: Meta Gantar in Klara Širovnik