Vsak otrok si zasluži aktivne počitnice

Poletne počitnice se začnejo 26. 6. in zaključijo 31.8., kar predstavlja 48 delovnih dni za katere morajo starši zagotoviti varstvo za svoje otroke. Nekateri otroci tako poletje preživijo pri starih starših, spet drugi te možnosti nimajo. Obstaja veliko ponudnikov tako dnevnega kot počitniškega varstva, a le redki omogočajo subvencionirana letovanja.

”Veliko otrok je v času počitnic prepuščenih samim sebi, zato si vsako leto znova prizadevamo, da bi čim večim otrokom ponudili toplo, varno, veselo ter aktivnosti polno počitniško okolje, ki s pestro paleto dogajanja razbije monotonijo za marsikoga dolgih in neveselih počitniških dni,” pravi Maja Strel, strokovna sodelavka Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok.

Ponovno se približujejo poletne počitnice, ki otrokom predstavljajo vrhunec leta, mnogim staršem pa glavno skrb. Poletne počitnice se začnejo 26. 6. in zaključijo 31.8., kar predstavlja 48 delovnih dni za katere morajo starši zagotoviti varstvo za svoje otroke. Nekateri otroci tako poletje preživijo pri starih starših, spet drugi te možnosti nimajo. Obstaja veliko ponudnikov tako dnevnega kot počitniškega varstva, a le redki omogočajo subvencionirana letovanja.

Največ otrok na morje vsako leto peljejo tri dobrodelne organizacije: Rdeči križ Slovenije (RKS), Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Karitas. Vedno bolj pa se trudijo omogočiti subvencionirano letovanje otrokom tudi razna prostovoljna društva.

 

 

Pomežik soncu

”Lani je v okviru ZPMS in njenih članic letovalo 10.139 otrok, od tega brezplačno 3235 otrok,” pravi  strokovna sodelavka ZPMS Iris Furlan.

V ZPMS so že leta 1999 pričeli s humanitarno pobudo zbiranja sredstev za financiranje letovanj otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin. Oblikovali so zdravstveno letovanje, ki upošteva vse medicinske indikacije, ki jih narekuje dodatna potreba posameznega otroka s posebnimi potrebami. Predvsem pa želijo doseči polno vključitev v praksi z otrokovimi vrstniki. ”Na ta način pridobijo vsi otroci, tako polnočutni kot otroci s posebnimi potrebami. Vsi skupaj sobivajo in se učijo eden od drugega,” pravi Bojana Globačnik. Sredstva zbirajo z akcijo Pomežik soncu, ki bo letos vrhunec dosegla 7. junija z dobrodelnim koncertom Otroci za otroke. Zbrana sredstva med otroke razdelijo po predlogu lokalnih društev ZPMS. Pri izboru upoštevajo predvsem finančno stanje družine in zdravstveno stanje otrok.

 

”Pri otrocih vidimo veselje, ko pridejo v kolonijo, v varno okolje, kjer vedo da bodo vsak dan dobili topel obrok,” pravi pedagoški vodja Marko Strel in še dodaja: ”težave se pogosto začnejo zadnje dni, ko se zavedo, da se približuje odhod domov.”

 

 

Peljimo jih na morje

RKS že deseto leto zapored organizira vseslovensko humanitarno akcijo zbiranja sredstev ”Peljimo jih na morje!”. Akcija je namenjena zbiranju sredstev za letovanje otrok in starostnikov iz socialno ogroženih okolji.  ”Prizadevamo si, da bi vsaj pri nas pozabili, da prihajajo iz depriviligiranega okolja, in da bi čim lepše ter brezskrbno preživeli čas na letovanju,” pravi predsednik RKS Dušan Keber. O porabi zbranih sredstev odločajo pristojna komisija ter glavni in nadzorni odbor RKS. ”Pri izboru sodelujejo tudi prostovoljci, ki so v dnevnem stiku s prejemniki pomoči,” pojasnjuje Mirjana Jarc iz RKS. V preteklih letih so številni darovalci omogočili letovanje 2840 otrokom, ki drugače te izkušnje nebi imeli.

 

 

Počitnice Biserov

‘’Dati del sebe  otrokom ali mladostnikom, z njimi deliti svoje znanje, talente, veselje in energijo je najmanj kar lahko storimo. Hvaležnost otrok in mladostnikov ob odhodu domov pa je neprecenljiva,” pravi Andreja Urh, voditeljica Počitnic Biserov. Skupaj z več kot 100 animatorji-prostovoljci ustvarjajo počitnice za več kot 150 otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin.

Projekt sofinancirajo s strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) ter s pomočjo raznih sponzorjev. V letu 2017 so prejeli 18.654,66 evrov sredstev s strani FIHA za strokovno vodene terapevtske tedne socialno ogroženih otok. Večina otrok prihaja iz družin, ki jim Karitas tudi drugače pomaga. Poskušajo nuditi podporo otrokom in družinam, ki se soočajo z raznimi stiskami: smrt staršev, razveza, razne zlorabe, bolezni, …

 

 

Mladi za mlade

Razna taborniška društva, plezalni klubi, gasilska društva in mnogi drugi v času poletnih počitnic organizirajo raznolike tabore, ki so v večini namenjeni njihovim članom. Z vsakim letom se bolj trudijo identificirati družine, ki bi potrebovale pomoč. ”V vsakem vabilu opomnimo starše, da njihovo finančno stanje naj ne bo ovira pri otrokovi udeležbi,” pravi Barbara Butara, načelnica Rodu heroj vitez iz Ljubljane. Večino subvencij krijejo društva sama, ali pa s sredstvi prejetimi iz občinskih razpisov.

 

 

Kljub temu, da sta stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti nižji kot preteklo leto, razna društva poročajo, da potrebe po pomoči rastejo. Kriza je močno prizadela življenja mnogih posameznikov in družin, ki sedaj potrebujejo pomoč za lajšanje stiske. ”Otroci se morda niti ne zavedajo razlike, kar je tudi prav. Predvsem so zelo veseli njihovi starši, da lahko otrokom omogočijo aktivno poletje,”  pravi Pina Maja Bulc, načelnica Rodu trnovskih regljačev.

Prejšnji članekIzjava Katedre za novinarstvo
Naslednji članekKomentar na radiu