Manjšinski radio

Kaj manjšinski radio je, komu je namenjen in kakšne so njegove funkcije sva Staša Pust in Saša Strmšnik preverili na Radiu Capodistria. Pogovarjali sva se z glavnim urednikom Aljošo Curavićem, urednikom informativnih vsebin Stefanom Luso in strokovnim svetovalcem društva CAN Andreo Bartoleom. Več lahko izveste na spodnji povezavi:

 

POVZETEK TEME

V Republiki Sloveniji imamo dve tradicionalni narodni manjšini – italijansko in madžarsko narodno skupnost – ter posebno romsko skupnost. Vse tri skupnosti so ustavno zavarovane. Na obmejnih območjih, kjer živijo pripadniki obeh narodnih manjšin, sta poleg slovenščine uradna jezika tudi italijanščina oziroma madžarščina. 64. člen Ustave Republike Slovenije pravi, da imata avtohtoni (italijanska in madžarska) narodni skupnosti pravico za dejavnosti na področju javnega obveščanja v maternem jeziku. Programe narodnih skupnosti dodatno sofinancira tudi država (Urad Vlade RS za narodnosti), in sicer glede na določbo 30. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije. Ti prispevki pa so s strani države vedno manjši.

Veliko vlogo pri povezovanju narodnih skupnosti z matičnim narodom ima manjšinski radio. V madžarščini oddaja Pomurski madžarski radio, na Obali pa Radio Capodistria; oba sta del javnega servisa RTV Slovenija. Radio za skupnost opravlja vse funkcije sredstva javnega obveščanja in je eden najpomembnejših dejavnikov ohranjanja in razvijanja avtohtone kulture, posebej pa kot manjšinski glas izpostavlja tiste, ki so za ohranjanje manjšine izrednega pomena, to so informativna, komentatorska in kulturna funkcija. Pomembno pa je, da je program slišan tudi preko meje, saj je prav radio tisti, ki skrbi za ohranjanje skupne specifične lokalne kulture. Ker mednarodno pravilo veleva, da s svojim signalom ne smeš presegati meje, radio oddaja tudi preko satelita in preko interneta.

Sodobna Slovenija potrebuje manjšinski radio kot most med administrativnimi in kulturnimi mejami. Poleg ohranitve povezav med matico in manjšino, je vloga manjšinskega radia tudi povezava med sosedskimi narodi in med manjšinami samimi. Tu ne gre samo za ustavno pravico manjšine ali dolžnost večine, ampak tudi za kulturo in stopnjo razvitosti manjšinskega naroda. Radio omogoča manjšini komuniciranje z njenim matičnim narodom, matičnemu narodu pa komuniciranje z manjšino onstran meje.

Manjšini v Sloveniji sta dejavnik političnega, gospodarskega in kulturnega življenja, zato je radio nujna institucija. Obe manjšini zaradi skupnih interesov medsebojno sodelujeta in se povezujeta tudi z rednim radijskim programom, ki se pripravlja v okviru javne RTV Slovenija. Njun radijski program obsega 18 ur dnevno oziroma 126 ur tedensko.

VIRI IN LITERATURA

Ivančič, Miloš. 2012.Radio kot Radio Koper. Koper: samozaložba.

Radio Koper. Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/radiokoper/o-radiu-koper (10. december 2017).

Republika Slovenija Urad za narodnosti. Dostopno prek: http://www.un.gov.si/manjsine/(10. december 2017).

Radio Capodistria. Dostopno prek: https://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddajeradio&c_menu=5 (10. december 2017).

Prejšnji članekProdukcija informativnih blokov: komercialni radio
Naslednji članekDanes In Jutri: Radijska Tehnika In Montaža