Televizijska vest in izjava

Televizijska vest in izjava

Pripravili: Anja Lepej in Klara Filip
Music: Free Music Archive, Lee Rosevere: New Day