Radijski intervju

Radijski prispevek pri predmetu Radio 18/19
Prispevek na temo radijski intervju – z glasbeno urednico Radia prvi, Tejo Klobčar.
Avtorici: Sara Golob & Eugenija Janjoš
Glasbena podlaga (avtor): Scott Holmes

Radiu kot mediju so njegovi proučevalci in analitiki medijskega prostora v različnih obdobjih napovedovali raznoliko usodo. Pomembna mejnika sta bila pojav televizije in interneta, ko je kazalo, da ga bosta nova medija izpodrinila. Vendar se je izkazalo, da kakor radio ni bistveno ogrozil svojega predhodnika, tiska, tudi televizija in internet ne vstopata na področje radia, čeprav sta mu gotovo odvzela del občinstva – a ga hkrati spodbudila k iskanju novih programskih oblik in pristopov; tudi k tvornemu povezovanju z obema medijema. (Verovnik, 2012, str. 7)

Dvogovor, opredeljen kot prvinska oblika človekove jezikovne dejavnosti med dvema osebama, se pojavlja v novinarskih, pa tudi v nenovinarskih delih radijskih programov. Primarna funkcija novinarskih diskurzov je obveščanje javnosti o zanjo relevantnih in družbeno pomembnih zadevah. Novinarski diskurzi pa lahko poslušalcem prinašajo tudi t.i. lahkotnejše teme, kot so intervjuji z osebami iz sveta zabave. Kar je pomembno izpostaviti je to, da so novinarska dvogovorna besedila ustvarjena z vnaprej dogovorjenim pogovorom med novinarjem in drugimi udeležnci, ki so med pogovorom tudi v neposrednem stiku.  (Verovnik, 2009, str. 787). Izjema tega je le telefonski intervju, ki se izvaja v obliki posnetega telefonskega pogovora med novinarjem ter intervjuvancem.

Tematika najinega radijskega prispevka je bil radijski intervju. Radijski intervjuji predstavljajo govorjeni diskurz, v katerem novinar predstavlja osebo, ki praviloma spodbuja govor, sogovorec pa se na to odziva. Novinar je kot glavni govorec zavezan empatičnosti do sogovorca in občinstva. (Verovnik, 2015, 184). Za izpeljavo prispevka sva organizirali intervju z glasbeno urednico Radia Prvi, Tejo Klobčar. Izprašali sva jo o organizaciji in izvedbi intervjuja, kako se primerno pripavimo na sam intervju ter na kaj moramo biti pozorni kot novinarji.

Prejšnji članekDnevno informiranje na komercialnem radiu
Naslednji članekPodelili smo nagrade za najboljše izdelke