Radio in kultura

S kulturo na radiu so se začeli v Sloveniji prvič ukvarjati leta 1928. Takrat je bil ustanovljen radio Ljubljana, v svoj program pa so vključili Otona Župančiča, ki je posebej za to priložnost recitiral Dumo. S takšnim načinom podajanja kulturne vsebine so se ustvarjalci želeli približati svojim poslušalcem. Najprej so se pojavile literarne oddaje, radijske igre (te so bile resnejše, npr. Cankarjevi Hlapci) in radijske igre za otroke od leta 1930 dalje (npr. Miki Miška in Mikec, Zvezdica Zaspanka). Glasbeni program od 1928 do približno 1980 predstavlja 60 % vseh radijskih vsebin, prenašajo večje glasbene prireditve večjih mest (Praga, Budimpešta, Berlin, London, Dunaj). Tako so se poslušalci lahko seznanili z najvidnejšimi glasbenimi dosežki drugih narodov. Sredi 30. let so ob glasbenih večerih predstavili še glasbenike. (Brojan, 1999)

Dokajšnjo pestrost so prinesle literarno-glasbene oddaje. Te lepljenke glasbenih motivov in literarnih sporočil so kmalu postale nepogrešljiv del radijske programske politike. Taka prireditev, pripravljena že sredi leta 1935, je bila oddaja Domovini. V literarno-glasbenih oddajah so se vrstila predavanja, glasbene točke, reportaže, recitatorji, vse pa je bilo oblikovano v zanimivo in pestro radijsko vsebino. Žal je bila omejitev pri teh oddajah predvsem denar, saj ga je vedno primanjkovalo za najemanje sposobnih avtorjev. (Brojan, 1999)

Radio Študent (RŠ) je ena najstarejših in največjih evropskih urbanih in nekomercialnih radijskih postaj, ki oddaja študentski nekomercialni radijski program. Poleg ustvarjanja in oddajanja izobraževalnega, umetniškega, informativnega in glasbenega programa je enako pomembna njegova vzgojno-izobraževalna vloga. Danes je Zavod RŠ ena najstarejših in največjih evropskih radijskih postaj. 12. 4. 2012 je RŠ od Agencije za pošto in elektronske komunikacije dobil status študentskega programa posebnega pomena (»Radio Študent«, b. d.). Namen organizacije RŠ je ozaveščanje in zadovoljevanje izobraževalnih, umetniških, kulturnih, znanstvenih in drugih potreb ne samo študentov, ampak tudi širše javnosti. Njihov cilj je tudi organizacija javnih kulturnih prireditev (Akt o ustanovitvi Zavoda Radio Študent, 2004).

RŠ ima zelo veliko kulturnih oddaj. Edini  pokrivajo stripovske teme, se ukvarjajo s sodobno literaturo, imajo pripovedovalske oddaje. Njihova kulturna redakcija je kljub velikemu številu kulturnih oddaj majhna. Ker je na RŠ-u veliko kulturnih navdušencev, ki lahko delajo prispevke po lastnih željah, je ravno zato veliko kulturnih vsebin. Kulturna redakcija tematsko pokriva gledališče, literaturo, filme, serije, stripe, vizualne umetnosti, humanistiko, filozofijo, arhitekturo, stare umetnine in računalniške video igre. Vsak dan imajo kulturne novice, kar predstavlja osrednji kulturni program. Podpisani so pod več radijskih iger in imajo svoje risanke. Znamenita je njihova organizacija koncertov. Prihodnje leto v sklopu 50. rojstnega dne pripravljajo koncert, ki bo 9. 5. 2019 v ljubljanskih Križankah.

Prejšnji članekRadio Študent kot študentski radio
Naslednji članekŠportno novinarstvo