Radio Študent kot študentski radio

Radio Študent je kot eden najstarejših neprekinjeno delujočih evropskih nekomercialnih radijskih postaj predstavnik študentskega alternativnega in neprofitnega radijskega programa. Ustanovila ga je Zveza skupnosti študentov Slovenije 9. 5. 1969, v sklopu študentskih demonstracij, ki so se dogajale leto prej (ŠOU v  Ljubljani, b. d.). Leta 1974 je bil v sodni register vpisan Sklep o ureditvi ustanoviteljskih odnosov med Radiom Študent in skupnostjo študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov. Tako je Radio Študent pridobil pravnoformalni status. Leta 1993 pa je sodeloval pri zasedbi Metelkove in o dogajanju poročal iz improviziranega studia. Sprva je program oddajal v Rožni dolini iz kleti bloka VII, leta 1997 pa se je preselil v blok XIV, v šesto in sedmo nadstropje. Leto pozneje je postal dostopen na internetni strani (»Radio Študent«, b. d.).
Akt o ustanovitvi Zavoda Radio Študent iz leta 2012 navaja, da je namen Radia Študent, ki ga lahko poslušamo na 89,3 MHz, ozaveščanje in zadovoljevanje izobraževalnih, umetniških, kulturnih, znanstvenih in drugih potreb ne samo študentov, ampak tudi širše javnosti. Prav tako je cilj organizacija javnih kulturnih prireditev (Akt o ustanovitvi zavoda Radio Študent, 2004).
Radio Študent ima lastno glasbeno založbo ZARŠ, ki letno za mlade, neuveljavljene izvajalce organizira koncertno turnejo po Sloveniji, poimenovano Klubski maraton, ter festival glasbe in založništva TRESK. Pomembno vlogo je imel pri uveljavljanju punka v osemdesetih (»Radio Študent«, b. d.).
Cilj Radia Študent kot zavoda po Zakonu o zavodih ni dobiček. Tako je neodvisna (finančno in politično) in nevladna organizacija, ki zagotavlja svobodo umetniškega izražanja in obveščanja. Med drugim se financira iz finančnih sredstev ustanovitelja, donacij, prodaje blaga itd. Oddaja tematsko in glasbeno vsestranski program, predvsem pa se posveča izobraževanju mladih za delo na radijski postaji in poučevanju svojega občinstva. Opravlja vlogo javnega servisa in skupnostnega radia (Akt o ustanovitvi zavoda Radio Študent, 2004).
Skupnostni radio je alternativa državnemu in komercialnemu radiu in je pomemben za tiste na obrobju družbe. Vloga takega radia je, da se odziva na zahteve skupnosti glede družbene problematike, radio pa ni posvečen popularni glasbi in lahkim tematikam (Girard, 2001).
Radio Študent se do začetka zavzema za kritično distanco, toleranco, spoštovanje raznolikosti mnenj, resnico in multikulturalizem. V duhu tega ima oddaje tudi v srbščini, hrvaščini in romskem jeziku. Ustvarja tudi oddaje za priseljence in manjšine. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije je bil prvi elektronski medij, ki je deloval zunaj sistema Jugoslovanske radiotelevizije (»Radio Študent«, b. d.). S tem se je v okviru svobode govora lahko natančneje posvetil družbenim in političnim problemom ter tako rušil tabuje (»Radio Študent (RŠ)«, b. d.). Od aprila 2012 pa ima tudi status študentskega programa posebnega pomena (AKOS, 2014).

Viri in literatura:
AKOS. 2014. Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj. Dostopno prek https://www.akos-rs.si/files/Za_medije/Novinarska_vprasanja/2016/9_6/AKOS-Analiza-radijske-ponudbe-v-RS-in-moznosti-za-njen-razvoj-Junij-2014.pdf

Akt o ustanovitvi zavoda Radio Študent. (2004). Sprejet v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani, v veljavi od 18. avgusta. Dostopno prek https://www.sou-lj.si/sites/default/files/akt_o_ustanovitvi_rs.pdf

Girard B. (1992). A Passion for Radio: Radio Waves and Community. Montréal: Black Rose Books. Dostopno prek http://comunica.org/passion/pdf/passion4radio.pdf

Radio Študent. (b. d.). Dostopno prek https://radiostudent.si/info

Radio Študent (RŠ). (b. d.). Dostopno prek https://www.culture.si/en/Radio_%C5%A0tudent_(R%C5%A0)#Background

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. (b. d.). Radio Študent. Dostopno prek https://www.sou-lj.si/sl/organizacije/radio-student

Avtorja: Žana Elizabeta Čeh in Niko Hari

Glasba: Free Music Archive

Prejšnji članekRadio in izobraževanje
Naslednji članekRadio in kultura