Vrtec v Dolu je bil že ob otvoritvi premajhen

Na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline leži občina Dol pri Ljubljani, ki ima v svojih devetnajstih naseljih in 33 kvadratnih kilometrih več kot 5.800 prebivalcev, to število pa z leti vztrajno narašča. »V zadnjih desetih letih se je v občino preselilo skoraj 2.000 ljudi, eden izmed glavnih vzrokov za to pa je oglaševanje, da imamo urejene vrtce in šole,« je povedal župan občine Željko Savič.

Leta 2008 je svoja vrata odprl sodobno zgrajen vrtec Dol, ki se razteza na več kot 1800 kvadratnih metrih površin in je s svojimi sedmimi oddelki lahko sprejel okoli 120 otrok vseh starostnih skupin. Že takrat pa je nekdanji župan Primož Zupančič izrazil dvome o tem, da bo vrtec prostorsko zadostoval. »Dolgoletno povprečje v naši občini je 55 rojstev na leto, lani jih je bilo kar 85, kar so trije dodatni oddelki. Če bi se te smernice nadaljevale, bi lahko v prihodnosti kljub novemu vrtcu imeli prostorske težave, če pa bomo ostali pri povprečnem številu rojstev, je predvidenih dovolj mest,« je dejal.

Primanjkovanje mest kljub 16 oddelkom

Prostorske težave so nastale kar hitro, zaradi česar se je pojavila potreba po novih enotah. Kljub novemu vrtcu v Dolu, ki ga po zadnjih podatkih občine trenutno obiskuje 143 otrok v sedmih oddelkih, enoti Dolsko s 94 otroci v petih oddelkih ter enoti Senožeti z devetnajstimi otroci, so morali prostorsko stisko rešiti z dodatnimi igralnicami. Te se trenutno nahajajo na različnih lokacijah – v Dolu v župniji, ki jo obiskuje 33 otrok, v gasilskem društvu v Dolu ter v kulturnem domu v Dolskem, ki ima trenutno dvanajst otrok. »V kulturnem domu Dolsko je dostopnost malo slabša, zato je ta enota malo manj primerna,« je izjavil Savič.

Nekateri starši veseli, da je njihov otrok na dislocirani enoti

Dino Urukalo, ki je kot pomočnik vzgojiteljice delal v župniji in gasilskem društvu je izjavil, da je slaba stran igralnice v gasilskem društvu ta, da se v bližini nahaja stopnišče. »Ker v gasilskem društvu in župniji ni telovadnic, smo večkrat odšli na sprehod ali na igrišče ob župnišču. Malčki imajo v sicer dovolj prostornih igralnicah enake pogoje, kot v vrtcu v Dolu. Nad lokacijama in igralnicami ni bilo pritožb, nekateri starši so celo veseli, da je njihov otrok na dislocirani enoti,« je dodal. Urukalo trenutno svoje delo opravlja v ”glavnem” vrtcu Dol, za katerega pravi, da je dobro opremljen. »Problem predstavlja le telovadnica, ki je velikokrat zasedena,« ob tem dodaja.

Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Člani komisije najprej obravnavajo otroke s posebnimi potrebami ter otroke, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in jih sprejmejo prednostno. Za ostale otroke se prednostni vrstni red določi na podlagi kriterijev, pri katerih se jih razvrsti po doseženem številu točk. Od tega imata največ točk naslednja člena: 1) otrok ima stalno ali začasno bivališče v občini in 2) otrok živi v enostarševski družini. Otroci, ki v vrtec niso bili sprejeti, se uvrstijo na čakalni seznam.

»To je neke vrste diskriminacija«

Eden izmed očetov, ki ni dobil vrtca za svojega malčka je Blaž Kovač, prebivalec naselja Senožeti v Dolu pri Ljubljani. Svojega enoletnega otroka je v občinski vrtec želel vpisati za leto 2019/2020, vendar ni bil sprejet. Kot razlog so v komisiji navedli prezasedenost vrtca, na čakalnem seznamu pa je bil otrok postavljen na dvajseto mesto. »To nam predstavlja velik problem, saj je ponudba zasebnega varstva v neposredni okolici precej majhna. Potem sem sicer našel zasebno varstvo v Senožetih, vendar je cena precej višja. Sicer od občine prejemamo majhno vsoto subvencije, vendar zasebno varstvo še vedno znaša več,« pravi Kovač in dodaja: »ni pravično od občine, da so nekateri otroci sprejeti, nekateri pa ne. To je neke vrste diskriminacija, sploh glede na dejstvo, da je občina nedolgo nazaj za ogromno vsoto zgradila nov vrtec v Dolu, ta pa je že ob otvoritvi premajhen.«

Najemnina znaša več kot 28.000 evrov

Pri gradnji vrtca v Dolu je prišlo do nekaj nezakonitosti pri dogovarjanju med nekdanjim županom Zupančičem in podjetjem EP Invest. Sklenil je namreč dve pogodbi v zvezi z gradnjo objektov v nasprotju z določili, ki urejajo financiranje in uporabo finančnih sredstev občine ter razpolaganje s stvarnim premoženjem, s tem pa občino močno oškodoval.

Poleg tega je občino zavezal k devetnajstletnem plačevanju mesečne najemnine, ki znaša več kot 28.000 evrov, po pogodbi pa tudi stavbna pravica še ni premeščena. »Ob začetku mojega mandata smo na občinskem svetu sprejeli, da bomo najemnino še naprej plačevali in s tem izvrševali svoje obveznosti do investitorjev. Iščemo pa seveda pot, da bi bila situacija na koncu ustreznejša,« je o tem povedal Savič.

Strategije za prihodnost

Začasno je problematika delno rešena, vendar bo na dolgotrajnejše rešitve potrebno še malo počakati. »Definitivno moramo priti do neke trajne rešitve kar se tiče lastništva vrtca. Zaenkrat še plačujemo najemnino, ko pa pridemo do končnega dogovora z investitorji, bi nas to vodilo do stavbne pravice. To bi pomenilo, da bi bil vrtec v Dolu primeren za dograditev, ki je v času najema ne moremo izvajati, poleg tega pa perspektivno pot predstavlja izgradnja štirih oddelkov v Dolskem. S tem bi se razpršil pritisk na Dol, v katerem imamo zaradi centraliziranja veliko stisko, predvsem kar se tiče prometa (prihodi, odhodi v vrtec in šolo),« je zaključil župan.

Prejšnji članekKolesCE in Celebus: zgodbi o uspehu
Naslednji članekTelevizijski novinar v odnosu s snemalno ekipo